Demo - celownik torpedowy

Poniższa aplikacja webowa prezentuje sposób użycia celownika torpedowego w połączeniu z obrotową wyrzutnią torpedową zainstalowaną na pokładzie kutra torpedowego.
Po dokonaniu wzrokowej oceny parametrów kursu celu, należy odpowiednie wartości nastawić na celowniku torpedowym, wycelować wyrzutnię oraz odpalić torpedę.

Poniżej znajduje się więcej szczegółów na temat użycia aplikacji:

  1. po uruchomieniu należy zająć stanowisko przy celowniku torpedowym naciskając przycisk "Celownik torpedowy"
  2. kuter torpedowy, na pokładzie którego znajduje się wyrzutnia torpedowa jest nieruchomy
  3. następnie należy wygenerować cel - po naciśnięciu przycisku "Wygeneruj cel", pojawi się on na trawersie bakburty
  4. cel przyjmuje pewne losowe wartości kąta biegu oraz prędkości, jednak bezpośrednio po wygenerowaniu jest nieruchomy
  5. po zaznaczeniu checkbox'a "Pokaż dane celu", wyświetlone zostaną rzeczywiste dane celu: kąt biegu, prędkość oraz odległość. Ponadto wyświetlony zostanie rzeczywisty trójkąt torpedowy oraz trójkąt torpedowy zbudowany w opraciu o dane nastawione na celowniku torpedowym
  6. po ustawieniu kąta biegu oraz prędkości celu na celowniku torpedowym, należy wcisnąć przycisk "Uruchomienie celu" - cel zacznie się poruszać
  7. po wycelowaniu wyrzutni należy wystrzelić torpedę przyciskiem "Wystrzelenie torpedy"

Demo - celownik torpedowy

Aplikacja webowa została napisana przy użyciu technologii WebGL. Do działania wymaga przeglądarki wspierającej standard WebGL (Firefox, Chrome) oraz karty graficznej wspierającej OpenGL wraz z aktualnymi sterownikami.

Poniższe oprogramowanie zostało udostępnione na licencji MIT:

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2014 Torpedo Vorhaltrechner Project

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


Poniższa aplikacja zawiera komponenty pochodzące od osób trzecich:

Model kutra torpedowego - zmodyfikowany model którego pierwowzór pochodzi stąd
Model torpedy - część modelu Seehunda, pochodzącego stąd
Model statku pochodzi stąd

Silnik renderujący powierzchnię wody - autor: Jérémy Bouny, udostępniony na licencji MIT
Framework lokalizacyjny i18next, udostępniony na licencji MIT
Framework dat.gui, udostępniony na licencji Apache 2.0
Shader particle engine udostępniony na licencji
Framework Three.js udostępniony na licencji MIT