Demo - Dalmierz Doppelbild-Entfernungs-und Zielkurswinkelschätzer

Poniższa aplikacja webowa prezentuje sposób użycia dalmierza peryskopowego Doppelbild-Entfernungs-und Zielkurswinkelschätzer.

Demo przedstawia jedynie zasadę działania dalmierza peryskopowego, a wartości liczbowe ustawiane przy pomocy suwaków nie mają żadnego znaczenia.

Demo - Dalmierz Doppelbild-Entfernungs-und Zielkurswinkelschätzer


Aplikacja webowa została napisana przy użyciu technologii HTML5 Canvas. Do działania wymaga przeglądarki wspierającej standard HTML5 (Firefox, Chrome, Opera).

Poniższe oprogramowanie zostało udostępnione na licencji MIT:

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2014 Torpedo Vorhaltrechner Project

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


Poniższa aplikacja zawiera komponenty pochodzące od osób trzecich:

Szablony tarcz dalmierza powstały na podstawie szablonów wchodzących w skład dodatku U-jagd tools mod 1.3 dla Silent Hunter 3.


Framework lokalizacyjny i18next, udostępniony na licencji MIT
Framework dat.gui, udostępniony na licencji Apache 2.0